skip to Main Content

Resen KFUM

4 days 17 hours ago

www.haandbold.dk/forbund/jhf-og-kreds-1-2-4/nyheder/nyheder/der-trykkes-paa-pauseknappen-for-turneringshaandbold-i-jylland/?fbclid=IwAR2OoAnJDeUVAvg0UnbEFk3M5BHrSaB81NmmqEVDLKRQVRhQeKr2wA9Q3xw

Resen KFUM is at Bremdal Aktivitetscenter.

1 week 5 days ago

Tak for en dejlig dag i Bremdal ⚽️👍
Fantastiske børn fra Bremdal Skole og super besøg fra Håndbold Karavanen

Vi håber at se en masse nye spillere

Resen KFUM

3 weeks 4 days ago

Fantastisk 👍
Tak til Jysk Energi for hjælpen og støtten i en lidt svær tid for de frivillige foreninger

www.jyskenergi.dk

Resen KFUM

3 weeks 5 days ago

Kære spillere og forældre

Som noget nyt har vi i år valgt at spillerne får deres eget personlige spillersæt, som de selv skal medbringe til kampene. Spillersæt er inkluderet i kontingentet.

Man skal selv bestille størrelse og nr i SPORT 24 - og senest den 10/9

Efter endt sæson kan de naturligvis beholde dette.

Vi håber på jeres opbakning
Bestyrelsen

Resen KFUM

1 month 2 weeks ago

Vigtig information - CORONA

RESEN KFUM
HÅNDBOLD OPSTART

RETNINGSLINJER FOR INDENDØRS OG UDENDØRS HÅNDBOLDTRÆNING GÆLDENDE FRA DEN 8. JULI 2020

•Det anbefales, at der veksles mellem aktiviteter med og uden kropskontakt.
•Ved øvelser uden kropskontakt anbefales det, at der holdes to meters afstand.
•Ved øvelser med kropskontakt anbefales det, at man minimerer andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Øvelserne forudsætter, at der generelt er stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger vedrørende hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
•Der må bruges fælles bolde. Øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter aktivitet samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.
•Det gældende forsamlingsforbud skal altid respekteres (pr. 8. juli 100 personer). Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig inden for forsamlingsforbuddet
•Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst to meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 kvm pr person.

RETNINGSLINJER FOR INDENDØRS OG UDENDØRS HÅNDBOLDTRÆNING GÆLDENDE FRA DEN 8. JULI 2020
•Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
•Deltagerne til aktiviteterne skal straks ved ankomst til idrætsfaciliteten placere sig i den gruppe, som de deltager i under træningen. Grupperne må ikke flettes, og deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen.
•Der må gerne arrangeres sociale aktiviteter i forbindelse med håndbolden, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupper ikke flettes med hinanden, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Ved sociale aktiviteter bør der være personale eller frivillige til stede, der har til opgave at sikre, at grupperne ikke flettes og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene overholdes.
•Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes således, at kødannelse undgås. Endvidere opfordres faciliteter, foreninger og andre aktører til at finde gode lokale løsninger vedrørende rengøring og opsyn med omklædningsrum. Det er op til de lokale facilitetsudbydere af afgøre, om omklædning skal være muligt.
•Klubhuse mv. kan holdes åbent. Ved åbning af caféer og kantiner skal der være særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet, som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og evt. nærmere retningslinjer herfor.
•Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang dagligt og oftere ved mange berøringer.

GODE RÅD TIL SPILLEREN
•Bliv hjemme, hvis du er i risikogruppen, og tal med din familie, om der er familiemedlemmer i risikogruppen.
•Bliv hjemme hvis du har symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
•Respekter og efterlev alle anvisninger fra din forening og din træner.
•Ankom til træning tidligst fem minutter før start og forlad træningsstedet umiddelbart efter træningens ophør.
•Kom omklædt og bad hjemme efter træning.
•Medbring din egen fyldte drikkedunk til træning.
•Placer din taske og andet udstyr minimum to meter fra dine holdkammeraters.
•Medbring håndklæde til at tørre sved af med.
•Husk god håndhygiejne før, under og efter træning – medbring selv håndsprit.

GODE RÅD TIL TRÆNEREN (1)
•Vær det gode eksempel og sørg for, at retningslinjerne overholdes før, under og efter træningen.
•Det er længe siden, dine spillere har trænet, så start roligt op og find eventuelt inspiration til øvelser her.
•Der skal være en træner eller frivillig til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
•Ved øvelser med kropskontakt anbefales det, at man minimerer andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt-til-ansigt-kontakt. Øvelserne forudsætter, at der generelt er stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger vedrørende hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.
•Det anbefales, at der veksles mellem aktiviteter med og uden kropskontakt.
•Hvis du laver øvelser uden kropskontakt anbefaler vi, at dine spillere placeres med to meters afstand til hinanden.
•Dine spillere må gerne bruge fælles bolde. Øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres ofte og afsprittes før og efter din træning samt så hyppigt som muligt under træningen.
•Dine spillere må gerne tage harpiks af den samme bøtte, men det forudsætter, at dine spillere sørger for god håndhygiejne (hyppig afspritning og håndvask).

GODE RÅD TIL TRÆNEREN (2)
•Hvis du inddeler dine spillere i træningsgrupper, så må spillerne ikke flettes, og spillerne må ikke skifte mellem forskellige grupper under træningen.
•Vær opmærksom på, at alle på holdet kommer til træning. Det er vigtigt, at en udvælgelse af spillere ikke alene bliver på baggrund kompetencer.
•Bed spillerne placere tasker og andet udstyr med minimum to meter imellem.
•Bliv hjemme, hvis du er i risikogruppen, eller hvis du har symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
•Det er dit ansvar, at træningen foregår inden for rammerne udstukket af sundhedsmyndighederne.
•Husk fællesskabet og bevar relationen til spillerne ved at inkludere alle i træningen.
•Tag en snak over telefonen med hver enkelt spiller inden træningsopstart for at afklare, hvordan spilleren forholder sig til at skulle starte op, og om spilleren selv er eller kender nogen i risikogruppen.
•Gør opmærksom på, at al planlagt træning er frivillig og fremhæv, at det er helt i orden ikke at komme, hvis man føler sig utryg.
•Husk, at træningen skal foregå uden alt for meget fysisk kontakt. Planlæg din træning, så der veksles mellem øvelser med og uden kropskontakt

GODE RÅD TIL FORÆLDRENE
•Er du eller din familie i risikogruppen, så undlad at sende dit barn afsted til træning. Tal med dit barn om det.
•Hold dit barn hjemme fra træning, hvis barnet viser symptomer som feber, hoste og muskelømhed – og forklar, at barnet straks skal blive hentet under træning, selv ved milde symptomer.
•Respekter og efterlev alle anvisninger fra dit barns forening og træner. Sæt dig ind i retningslinjerne og forklar dem til dit barn.
•Sørg for at dit barn er klar til træning, det vil sige, at dit barn er omklædt hjemmefra, har fyldt drikkedunk, medbringer egen bold, håndklæde til at tørre sved af med og håndsprit.
•Sørg for at dit barn tager hjem/bliver hentet umiddelbart efter træning.
•Hvis du kører dit barn til træning, så kør hjem og kom igen, når træningen er færdig. Hvis du bliver, så husk at holde afstand til andre spillere, trænere og forældre.
•Husk at anerkende de frivillige med et smil, et nik eller et TAK.

HALLERNE
•Toftum
•Der kommer sprit op forskellige steder.
•Dorthe vil være opmærksom på afspritning og rengøring.
•Sprit til rengøring af redskaber efter hver træning findes i klublokalet i det midterste skab.
•Omklædning: Man klæder om hjemmefra og går i bad derhjemme efter træning.

•Bremdal
•Der er sprit ved indgangen
•Sprit til rengøring af redskaber efter hver træning findes på hylde ved kompressoren hvor vi pumper boldene op.
•Omklædning: Man klæder om hjemmefra og går i bad derhjem

Resen KFUM

2 months 1 hour ago

Så der træningstider ⚽️👍

BAC tirsdage:

Kl. 16.30-17.30 U6 + U7 (start uge 36)

Kl. 17.30-18.45 U11 piger +U11 drenge (start uge 33)

Kl. 18.45-20.15 U15 piger (start uge 33)

Toftum tirsdage:

Kl. 16.15-17.15 U8 + U9 (start uge 36)

Kl. 17.15-18.45 U13 piger (start uge 33)

Kl. 18.45-20.15 U15 drenge (start uge 33)

BAC torsdage:

Kl. 17.00-18.30 U13 piger (start uge 33)

Kl. 18.30-20.00 U15 drenge (start uge 33)

Toftum torsdage:

Kl. 16.45-18.00 U11 piger + U11 drenge (start uge 33)

Kl. 18.00-19.30 U15 piger (start uge 33)

BAC fredage:

Kl. 16.00-17.00 Struer Kidz (start uge 36)

Resen KFUM

2 months 4 weeks ago

SPORT 24 er klar med gode tilbud til opstarten af sæsonen

Resen KFUM

3 months 1 day ago

Sæsonens sidste trækning i præmiespil ☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

250 kr
Nr 248 Susanne Bruun Gadeberg

200 kr
Nr 71 Pia Sørensen

100 kr
Nr 283 Bodil Weisbjerg

Nr 86 Lotte Øe Poulsen

Nr 70 Malena Pedersen

Nr 140 Bent Kanstrup

75 kr
Nr 88 Svend Østergaard

Nr 238 Bente Hestbæk

Tusind tak til alle der støtter de unge mennesker i Resen kfum ☀️☀️☀️☀️

Inden længe kommer vore sælger rundt, vi håber i alle har lyst til at forny jeres lod i spillet.

Ønsker jer en god sommer og tak for støtten.

På støtteforeningens vegne

Marianne 💪☀️🇩🇰

Resen KFUM

3 months 3 days ago

Klar til ny sæson - tak for opbakningen 😎

Vores trofaste sponsorer Sparekassen Thy (hovedsponsor) og SPORT 24 er igen igen igen......klar

Giv dem lige jeres 👍

This is a Facebook demo page created by plugin automatically. Please do not delete to make the plugin work properly.

Back To Top